Menu ↓

Onze verzuimspecialisten zetten
de rem op het ziekteverzuim.

De 4 pijlers van onze verzuimaanpak:

 

1. Preventie

Voorkomen van ziekteverzuim met:

 • Voorlichting & informatie medewerkers
 • Verzuimtraining & 'eigen regie' leidinggevenden
 • Deskundige verzuimbegeleiding (HBO+)
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  (www.duurzaaminzetbaremedewerkers.nl)

2. Beoordeling / actie

1e verzuimgesprek met de medewerker:

 • Is er sprake van ziekte?
 • Wat kan een achterliggende oorzaak zijn?
 • Wat is een goede aanpak van deze melding?
 • Wat voor mogelijkheden/oplossingen ziet de medewerker zelf?
 • Is een gesprek met de inzetbaarheidscoach wenselijk?
 • Is een medisch advies van de bedrijfsarts nodig?

3. Beheersing / vermindering verzuim

 • Verzuimaanpak vanaf de ziekmelding
 • Eigen regie & instructie leidinggevenden
 • Snelle werkhervatting & urenopbouw bij ziekte
 • Adequaat verzuimsysteem
 • Landelijk netwerk bedrijfsartsen
 • Vertalen advies bedrijfsarts naar concrete arbeidsmogelijkheden
 • Arbeidsdeskundig advies

4. Reïntegratie

 • Wat kan de medewerker nog wel?
 • Arbeidsdeskundig advies & onderzoek
 • Spoor 1, arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf
 • Spoor 2, arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever
 • Re-integratietrajecten naar werk

Daarmee willen we ons meer gaan richten op de periode vóór het verzuim.

Arbodiensten, Arbodienst Hoorn, Purmerend, Schagen, Alkmaar, Heerhugowaard, West-friesland, Noord-Holland, casemanager verzuim, bedrijfsarts, verzuimbegeleiding, verzuim verminderen, lager ziekteverzuim, arbodienstverlener, re-integratie spoor 1, arbeidsdeskundige, Poortwachter, Duurzame inzetbaarheid, preventie verzuim

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2018 ArboVarea