Menu ↓

Actuele informatie van Varea.

Actueel

Gecertificeerde arbodienst is echt niet nodig.

vrijdag 20 november 2015 om 10:56

(Gecertificeerde) arbodiensten willen u graag laten geloven dat het voor een goede verzuimbegeleiding verplicht is bij hen aan te sluiten…
Dit is geheel niet het geval.
Een 'gecertificeerde' arbodienst staat echt geen borg voor een goede kwaliteit. Het arbocertificaat kun je ook behalen als je nog geen enkele klant of ervaring hebt...
Het is een papieren exercitie, dat meer met geld dan met kwaliteit te maken heeft. Dat blijkt wel uit de praktijk.

In de arbowet (artikel 14) staat duidelijk dat u zich bij verzuimbegeleiding laat bijstaan door deskundige personen, of die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend B.I.G. specialistenregister.

Er staat niets in over een gecertificeerde arbodienst!!

Ook in Artikel 13, deskundige bijstand op het gebied van preventie ziekteverzuim en RI&E, staat dat:

 • De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers;
 • Voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen;
 • Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen;
 • De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

Artikel 14

In aanvulling op artikel 13 laat de werkgever zich bij de volgende taken bijstaan door een of meer deskundige personen ten behoeve van wie een certificaat is afgegeven óf die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend B.I.G. specialistenregister:

 • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, en daarover adviseren;
 • de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten, met inbegrip van de bijstand bij de uitvoering van de gestelde regels;
 • het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek,(artikel 18, PAGO of PMO) en de aanstellingskeuring.

Bij de toepassing van artikel 14 wordt het volgende in acht genomen:

 1. de bijstand bij de taken wordt doeltreffend uitgevoerd;
 2. de bijstand bij de taak wordt binnen het bedrijf of de inrichting georganiseerd;
 3. voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand bij de taak binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een of meer andere deskundige personen als bedoeld in het eerste lid;
 4. de personen die de bijstand verrichten, hebben een zodanige uitrusting en zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand bij de taken naar behoren kunnen verlenen.

En de verzuimverzekering dan?

Om een goede verzuimverzekering af te kunnen sluiten heb je ook geen gecertificeerde arbodienst nodig. Verzekeraars die u dit vertellen hebben vaak een innige relatie met een arbodienst en willen dit er graag bij verkopen. Alle goede verzuimverzekeraars stellen deze voorwaarde helemaal niet meer.

Maandag, 9 december 2019


Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2019 ArboVarea