Menu ↓

Met deze nieuwe wet gaat er
voor werkgevers wat veranderen.

Personeelszaken hrm → Personeeladvies → Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarmee gaat er voor werkgevers op 1 januari 2015 het een en ander veranderen:

 • geen proeftijd bij een contractduur tot zes maanden;
 • geen concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd;
 • aanzegtermijn bij contract van zes maanden of langer;
 • verplichting tot loondoorbetaling na een periode van zes maanden bij oproepcontracten.

Per 1 januari 2015:

 • Proeftijdbeding in een contract van max. zes maanden of korter mag niet meer. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
 • Ook het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is niet meer toegestaan. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft'.
 • De nieuwe wet bepaalt dat de werkgever uiterlijk één maand voordat het contract van zes maanden of langer afloopt schriftelijk aan de werknemer meedeelt of hij het contract wil voortzetten. De zogenaamde aanzegtermijn.
 • Hebt u jongeren onder de 18 jaar in dienst en werken die maximaal 12 uur per week? Dan gelden de ketenbepaling (zie hieronder) en de transitievergoeding niet. Ook niet als medewerkers worden ontslagen na hun 18e verjaardag.
 • Wanneer u gebruik maakt van uitzendkrachten, dan maken deze na 18 maanden aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
 • Vooral voor oproepkrachten, met bv. een nul-urencontract, of een min-max contract, was het toegestaan de verplichting tot loondoorbetaling ook na zes maanden uit te sluiten bij CAO. Dit mag niet meer. Voor een bedrijf moet een periode van zes maanden voldoende zijn om te bepalen hoe vaak de arbeidskracht ‘nodig’ is.

Per 1 juli 2015:

 • Medewerkers krijgen eerder een vast dienstverband. Als een medewerker binnen 6 maanden (nu 3 maanden) volgens meerdere tijdelijke contracten werkt dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband. Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.
 • De meeste veranderingen gaan over het Ontslagrecht. Zo gaat het UWV een belangrijker rol spelen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en loopt ontslag om persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter. Verder verdwijnt de ontslagvergoeding. Daar komt de zogenaamde transitievergoeding voor in de plaats. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen van ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan (outplacementtraject) te organiseren.

Per 1 juli 2016:

 • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
 • Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden.
 • Als het loon lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2019 ArboVarea