Wij maken werk van verzuim.

Welkom bij ArboVarea

ArboVarea is een verzuimspecialist met een nuchtere eigenzinnige kijk op verzuim. Wij gaan er vanuit dat verzuim en ziekte niet hetzelfde zijn. Sterker nog; het meeste verzuim heeft geen medische oorzaak.

Het is dan ook vreemd dat er nog steeds wordt gesproken van ‘ziekte’verzuim, terwijl dat het vaak niet is. Ga eerst kijken waar de oorzaak van het verzuim ligt; op het werk, in de privésfeer of in de medische hoek. Met die aanpak kun je het verzuim beter en adequater aanpakken. Zorg ervoor dat de verzuimende medewerker geen patiënt wordt. Dat is vaak niet nodig.

Maak de verzuimbegeleiding niet onnodig ingewikkeld, maar kijk wat er echt nodig is om het verzuim aan te pakken. Vaak kom je met een gestructureerde verzuimaanpak en een goed gesprek verder, dan met procedures en verplichtingen. Met luisteren naar de medewerker, de leidinggevende en de werkgever, worden er betere en duurzame oplossingen gevonden.
n

Wat is nodig voor een goede verzuimbegeleiding

Volgens de Arbowet zijn er voor een goede verzuimbegeleiding twee dingen nodig:

1. BIG geregistreerde bedrijfsarts,
die gericht is op werkmogelijkheden & re-integratie.

2. Een ervaren en (arbeids)deskundige verzuimmanager,
    die weet wat nodig is om het verzuim aan te pakken en te verminderen.

De rest is eigenlijk bijzaak en draagt weinig bij aan de kwaliteit. Ook een ‘gecertificeerde arbodienst’ is volgens de Arbowet echt niet nodig, en zeker niet verplicht.

Kenmerkende voordelen ArboVarea

 • Geen kosten registratie & verzuimmelding
 • Geen kosten eerste 14 dagen verzuim (helemaal gratis)
 • Vaste kosten verzuimbegeleiding per verzuimperiode (Alleen kosten bij verzuim)
 • Persoonlijk contact & begeleiding
 • Zeer ervaren & (arbeids)deskundige verzuimmanager (HBO)
 • Landelijk netwerk BIG geregistreerde bedrijfsartsen
 • Gestructureerde verzuimaanpak & werkhervatting (spoor 1)
 • Training & instructie leidinggevenden
 • Arbeidsdeskundige checks, onderzoeken & advies verzuimdossiers
 • Re-integratie spoor 1 & 2
 • Advies duurzame inzetbaarheid

Visie

Onze visie is om mensen beter te laten werken. Samen met de medewerker, leidinggevende en werkgever kijken wat nodig is. Daarbij is preventie heel belangrijk. Dat is onze insteek.

Missie

Onze missie is om zowel werkgevers als medewerker deskundig te ondersteunen om hier goed mee om te gaan. Als een werkgever goed voor zijn mensen zorgt, zorgt de medewerker goed voor de zaak. Daarbij is de leidinggevende van groot belang. Die kent immers de medewerkers, het werk en de werksituatie, en kan zaken vroegtijdig signaleren.
Met onze werkwijze kunnen we de leidinggevende instructie, informatie en hulpmiddelen geven om meer verantwoordelijk te kunnen zijn voor het verzuim.

Op deze manier houden we samen meer grip op het verzuim.

Wil je gerichte informatie & advies?

Ik kan me voorstellen dat de informatie wat algemeen overkomt. Met het contactformulier kun je vrijblijvend persoonlijk advies & informatie aanvragen, dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.