Menu ↓

Onze verzuimspecialisten zetten
de rem op het ziekteverzuim.

De 4 pijlers van onze verzuimaanpak:

 

1. Preventie

Voorkomen van ziekteverzuim met:

 • Voorlichting & informatie medewerkers
 • Verzuimtraining & 'eigen regie' leidinggevenden
 • Gezond thuiswerken
 • Deskundige verzuimbegeleiding (HBO+)
 • Arbeidsdeskundige evaluatie & advies
 • Outplacement
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  (www.duurzaaminzetbaremedewerkers.nl)

2. Beoordeling / actie

1e verzuimgesprek met de medewerker:

 • Vertrouwelijk gesprek met de werknemer
 • Bespreken eventuele achterliggende oorzaak
 • Acties om verzuim te beperken / eigen regie werknemer
 • Vervolgacties

3. Beheersing / vermindering verzuim

 • Verzuimaanpak vanaf de ziekmelding
 • Eigen regie werknemers & instructie leidinggevenden
 • Vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige
 • Snelle werkhervatting & urenopbouw bij ziekte
 • Evaluatie Re-integratie op het werk
 • Adequaat verzuimsysteem
 • Landelijk netwerk bedrijfsartsen
 • Vertalen advies bedrijfsarts naar concrete arbeidsmogelijkheden

4. Reïntegratie (1e, 2e en 3e spoortrajecten)

 • Wat kan de medewerker nog wel?
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Spoor 1, arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf
 • Spoor 2, arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever
 • Spoor 3, actieve vermindering van de WIA-lasten/kosten
 • Re-integratietrajecten naar passend werk

 

Arbodiensten, Arbodienst Hoorn, Purmerend, Schagen, Alkmaar, Heerhugowaard, West-friesland, Noord-Holland, casemanager verzuim, bedrijfsarts, verzuimbegeleiding, verzuim verminderen, lager ziekteverzuim, arbodienstverlener, re-integratie spoor 1, arbeidsdeskundige, Poortwachter, Duurzame inzetbaarheid, preventie verzuim

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea