Menu ↓

Medewerkers nemen zelf de regie
bij het verminderen van verzuim.

Aanpak verzuim → Eigen regie bij verzuim

Eigen regie bij verzuim

Hoe zou u het vinden als uw werknemer zélf
de verantwoordelijkheid nam bij ziekteverzuim?


ArboVarea gaat naar een systeem of model waarbij de zeggenschap en verantwoordelijkheid bij een ziekmelding meer bij de werknemer komt te liggen. In protocollen en reglementen ligt de nadruk teveel op het juridische vlak, terwijl bijvoorbeeld de sociale kant ontbreekt.

De huidige cultuur

Onze cultuur gaat er snel vanuit dat bij (ziekte)verzuim de werkgever vooral aan zet is om de regie te nemen, in plaats van dat we de werknemer eerst uitnodigen zelf na te denken over de betekenis van zijn verminderde inzetbaarheid. En dat is vreemd omdat alle onderzoeken en theorieën nu juist aantonen dat werknemers hiertoe niet alleen prima in staat zijn, maar er juist ook behoefte aan hebben.

De werknemer is eigenaar van zijn eigen inzetbaarheid

Om de werknemer bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid om actief hieraan te werken, moeten we toe naar een ander model. Dat kan hij niet meer op het bord van de werkgever leggen, omdat die daar weinig invloed op kan uitoefenen. Een werknemer kan dat best aan, gezien de vele verantwoordelijkheden in de privésfeer. Alleen is het zaak om daar goede afspraken over te maken.

Nieuwe ontwikkelingen

Dit past in het proces van de huidige ontwikkelingen om werknemers meer bewust te maken van hun eigen werk en loopbaan. En daarmee ook van hun eigen inzetbaarheid. Daarbij zal door ArboVarea meer de nadruk komen te liggen om verzuim, en verminderde inzetbaarheid, te voorkomen. Vooral langdurig of frequent (ziekte)verzuim is in veel gevallen het gevolg van langer aanwezige inzetbaarheidsproblemen.

Voorlichting en workshop naar ‘eigen regie’.

In de beginfase zullen de activiteiten van ArboVarea gericht zijn op voorlichting van de leidinggevenden en medewerkers. Op die manier krijgen zij voldoende vaardigheden en handvatten om samen op een goede manier met verzuim om te gaan. Download daarvoor de Whitepaper: Eigen regie medewerkers.

Het keuzegedrag van de medewerkers zal zo ontwikkeld moeten worden dat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor het eigen verzuim, en hier meer (zelf)bewust mee omgaan.

Kijk voor meer informatie over het bewust omgaan met inzetbaarheid op:
www.duuzaaminzetbaremedewerkers.nl

Vrijdag, 1 juli 2022


Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea