Menu ↓

Voorkomen is beter dan genezen!

Aanpak verzuim → Preventie verzuim

Preventie verzuim

Werknemers die ziek zijn en verzuimen kosten u veel geld. Meestal zijn deze kosten niet nodig. Als u als werkgever meer aandacht geeft aan de preventie en het voorkomen van ziekteverzuim, kunt u jaarlijks vele duizenden, zo niet tienduizenden, euro’s besparen.

Wie slim is, pakt het verzuim goed aan.
Wie wijs is, zorgt voor een goede preventie.

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Om te voorkomen dat medewerkers ziek worden is het van belang om aandacht te besteden aan de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Aan hun vitaliteit, betrokkenheid, loopbaan en het plezier in het werk. Daarmee kan heel veel verzuim worden voorkomen.

Kijk voor meer informatie op: Duurzaam Inzetbare Medewerkers.

RisicoInventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E brengt een bedrijf de risico’s in kaart die bij de werkzaamheden kunnen optreden. Om de arbeidsomstandigheden te kunnen verbeteren en de risico’s op ongevallen, gezondheidsklachten en ziekteverzuim te verminderen.

Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook op die manier kan ziekteverzuim worden voorkomen.

Vraag een offerte aan of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
met de verzuimspecialist van ArboVarea.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea