Menu ↓

Wij maken werk van het verzuim.

Aanpak verzuim → Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding (casemanagement)

Een professioneel totaalpakket (ook zonder abonnement)

 • Deskundige verzuimbegeleiding door een register-arbeidsdeskundige
 • 1e verzuimgesprek (vertrouwelijk) na 3 werkdagen verzuim
 • Re-integratie 1e spoor, binnen het bedrijf
 • Arbeidsdeskundig onderzoek, eerstejaars
 • Re-integratie 2e spoor, buiten het bedrijf
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (voorkomen van verzuim)
 • Personeelsadvies

U betaalt niet voor kortdurend verzuim

U betaalt niet voor ziekmeldingen, standaard verrichtingen in de eerste weken en ook niet voor werknemers die kortdurend ziek zijn. Als u geen of weinig ziekteverzuim heeft, zijn er ook geen kosten. U betaald alleen als werknemers langdurig verzuimen (na 2 weken).

Het meeste, vooral korte, ziekteverzuim kan goed door de medewerker of de leidinggevende afgehandeld worden. ArboVarea zorgt voor een goede voorlichting en instructie om goed met het ziekteverzuim om te gaan. Zo kan het verzuim snel verminderd worden.

Effectieve en adequate verzuimbegeleiding

Het goed aanpakken van verzuim is te complex voor een gewone arbodienst geworden. U heeft ook geen gecertificeerde arbodienst meer nodig. Bij de meeste gewone arbodiensten duurt het verzuim onnodig lang en verricht ú te weinig re-integratie inspanning. Met grote kans op een UWV loonsanctie. Dat moet voorkomen worden.

 • Bij ArboVarea krijgt u één contactpersoon.
  Een deskundige verzuimmanager, persoonlijk contact en doorlopend arbeidsdeskundig advies voor een snelle re-integratie. Een vertrouwelijke gesprekspartner voor de medewerker. Om het verzuim adequaat aan te pakken en te begeleiden. Er wordt sneller de goede actie ingezet, om samen het verzuim tijdig te verminderen.

 • Bij een ziekmelding wordt er al na 3 dagen actie ondenomen.
  Niet pas na 6 weken, maar al na 3 dagen kunnen we op verzoek contact
  hebben met de medewerker, het zg. 1e verzuimgesprek. Anders gaat er teveel tijd verloren, want veel van dit soort verzuim heeft geen medische oorzaak. Zo kunnen we snel de juiste interventies inzetten. Als de prognose onzeker is, zetten we de verzuimbegeleiding in. Op die manier wordt het verzuim wél goed aangepakt.

 • Gericht op een snelle (geleidelijke) werkhervatting.
  Actief zijn in passend werk is vaak een voorwaarde voor een spoedig herstel.

Landelijk netwerk van bedrijfsartsen & specialisten

Ook als u meerdere vestigingen heeft door het land, kan de verzuimbegeleiding door ArboVarea worden gedaan. We hebben een landelijke dekking met onze bedrijfsartsen.

Vraag de folders en tarievenlijsten aan.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea