Menu ↓

Ziekteverzuim kost veel meer
dan het doorbetalen van het loon.

Aanpak verzuim → Verzuimbegeleiding → Verzuimkosten

Verzuimkosten

De kosten van het verzuim binnen uw organisatie kunnen grofweg ingedeeld worden in de volgende categorieën:

1. Loondoorbetaling zieke werknemer. Daar tegenover staat geen productie.

2. Omzet- en winstverlies. Er wordt geen omzet door een zieke medewerker gemaakt, dus is er ook minder winst.

3. Vervanging van de zieke werknemer. Kosten om snel vervanging te vinden voor de zieke medewerker zijn hoog. Een uitzendbureau rekent al snel 2x het salaris voor de vervanger.

4. Hogere werkdruk overige werknemers. U moet er rekening mee houden dat als interne medewerkers het werk overnemen dit bij deze medewerkers leidt tot een hogere werkdruk (naast de hogere kosten van overwerk) met het risico van productiviteitsverlies of zelfs ziekte.

5. Productieverlies. Waar u wel mee te maken heeft, is de vraag hoe hoog de productiviteit van een vervanger is. Komt de vervanger vanuit het bedrijf dan zal de inwerktijd korter zijn dan wanneer deze van buiten komt.

6. Lagere kwaliteit. Door de hogere werkdruk van de overige werknemers en een onervaren vervanger kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het werk.

7. Kosten van verzuimbegeleiding. Deze zijn zeer variabel en vaak op voorhand niet in te schatten omdat veel arbodiensten een ‘aansluittarief’ vragen, gecombineerd met facturatie per verrichting. Ook zijn de diensten van een arbodienst heel beperkt.

8. Klantontevredenheid. De medewerker die ‘er over gaat’ is niet aanwezig is en de klant wordt onvoldoende, te laat of niet geholpen door een vervanger. Als dit vaak gebeurd kan dit vervelende consequenties voor de klantrelatie hebben. Let wel: de energie die het kost om een nieuwe klant te krijgen is doorgaans veel hoger dan de energie die het kost om een bestaande klant te behouden. Bovendien kan de klant te maken krijgen met een mindere kwaliteit.

9. Interne kosten door begeleiding. Als er geen medewerker aanwezig is voor de personeelszaken, zal een (dure) leidinggevende, administratief medewerker of zelfs de bedrijfsleider de medewerker moeten begeleiden om aan alle verplichtingen te voldoen die de wet Poortwachter van hem verlangd. Daar heeft hij vaak de kennis en tijd niet voor, dus is hij er extra lang ermee bezig. Allemaal energie die hij niet aan zijn werk kan besteden. De kans dat het misgaat is daardoor heel groot.

10. Overige kosten. Wat verder niet in deze verzuimkosten is meegenomen, maar waar u wel rekening mee moet houden zijn de kosten van:

  • De kans dat het verzuim langer gaat duren dan noodzakelijk is heel groot.
  • Grotere kans op een boete op basis van de wet verbetering Poortwachter.
  • Bij langdurig verzuim de kosten van het werven & selecteren en het opleiden      van (nieuwe) medewerkers. Deze kosten kunnen hoog oplopen.
  • Irritatie op de werkvloer door afwezige medewerkers.
  • De administratieve last die (een hoog) verzuim met zich meebrengt.

Mocht de medewerker, door wat voor oorzaak dan ook, na twee jaar ziekte in de WIA dreigt terecht te komen, zal dit nog eens meer extra kosten met zich meebrengen. De kans op een forse verhoging van de WIA premie is groot, en misschien wel een verlenging van de loondoorbetalingsplicht als het re-integratieverslag niet op orde is.

Goede reden om het niet zover te laten komen en tijdig te kiezen voor een adequate en professionele aanpak van het ziekteverzuim door ArboVarea. Die zet de rem op het verzuim en houdt de kosten zo laag mogelijk.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2021 ArboVarea