Menu ↓

Een arbeidsdeskundig onderzoek
kan veel helderheid geven.

Arbo diensten → Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt en bepaalt welke werkzaamheden nog mogelijk zijn. De beperkingen worden door een bedrijfsarts vastgesteld. De arbeidsdeskundige gaat ervan uit dat er naast beperkingen ook altijd mogelijkheden zijn om te werken. Met een onafhankelijk advies geeft hij aan welke werkzaamheden of functies passend zijn. Daarmee kan ook het inkomen worden bepaald.

Als men ziek is, kan er vaak toch gewerkt worden!

Bij ziekteverzuim is het vaak mogelijk om toch het eigen werk (gedeeltelijk) te doen. Er wordt gekeken naar een aanpassing in uren, taken of verantwoordelijkheden. Met een opbouwschema kan de werknemer geleidelijk aan weer het werk hervatten. En dat is in de meeste gevallen beter dan thuiszitten.

Eerstejaars evaluatie bij ziekteverzuim

Met een eerstejaars-evaluatie, die in het eerste jaar van het ziekteverzuim wordt opgemaakt, bekijkt de arbeidsdeskundige in hoeverre de werknemer zijn eigen werk nog kan doen. Vaak is dat wel het geval en soms moeten werkzaamheden aangepast worden. Als dat binnen het eigen bedrijf niet lukt, moet er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dan wordt er een re-integratietraject 2e spoor ingezet.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea