Menu ↓

Brengt de knelpunten op het werk
aan het licht.

PAGO en PMO

Uw werknemers hebben recht op een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. De PAGO kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De bedrijfsarts kan een PAGO en/of PMO voor u uitvoeren en onderzoekt gezondheidseffecten, risico’s en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden. Dit stelt u in staat uw arbobeleid bij te stellen en inzicht te krijgen in de werkdruk en belastbaarheid onder uw werknemers.

Wat is een PMO?

Een PMO, als aanvulling op uw PAGO, brengt ook leefstijl en conditie van uw mensen in kaart. U kunt zelf meer invloed uitoefenen op de inhoud van dit onderzoek en zo uw preventief beleid beter ondersteunen.

Wanneer een PAGO?

De behoefte voor een PAGO onderzoek of PMO volgt uit uw risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en is gericht op het ontdekken van mogelijke gezondheidsrisico's bij het werk. De Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventieve onderzoek preventief aan te bieden. Elke werknemer mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.

Zo werkt het

Een PAGO of PMO bestaat meestal uit een uitgebreide vragenlijst die de werknemer invult. In beroepen met meer risico’s vindt soms ook een lichamelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar longfunctie, gehoor, bloed en gezichtsscherpte. Daarnaast kan de bedrijfsarts gezondheidsaspecten als bloeddruk, lengte, gewicht, conditie en BMI onderzoeken. Werknemers met een verhoogd risico krijgen altijd een uitnodiging voor een adviesgesprek. Als u wilt, kunnen we ook het aanvullende werkplekonderzoek uitvoeren.

Uw werknemers krijgen een persoonlijk advies na het onderzoek. U ontvangt op verzoek een rapportage op groepsniveau. Dat geeft u inzicht in de gezondheidsrisico's van uw bedrijf. Bovendien adviseren we u over het verkleinen van deze risico’s. Daarmee kunt u verzuim voorkomen en de inzetbaarheid verhogen.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea