Menu ↓

Planmatig uw risico's verminderen,
maakt de kans op verzuim kleiner.

RisicoInventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E brengt een bedrijf de risico’s in kaart die bij de werkzaamheden kunnen optreden. Om de arbeidsomstandigheden te kunnen verbeteren en de risico’s op ongevallen, gezondheidsklachten en ziekteverzuim te verminderen.

De RI&E dient ook risico's voor bijzondere categorieën werknemers, zoals werknemers jonger dan 18 jaar, zwangere werknemers, werknemers tijdens de lactatie en werknemers met een arbeidshandicap of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, te beschrijven.

Uitvoering RI&E

Bedrijven mogen zelf de RI&E opstellen en uitvoeren. Daarbij kunnen ze begeleiding en advies krijgen van de arbeids- & organisatiedeskundige van ArboVarea. Vaak heeft de branchevereniging een online risicomonitor met alle mogelijke (veiligheids- en gezondheids)risico’s, waarmee een bedrijf zelf de RI&E kan uitvoeren. Verdere informatie kunt u vinden op Steunpunt RI&E (www.rie.nl).

Plan van Aanpak

Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken.

RI&E toetsing 

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde kerndeskundige, zoals de arbeids- & organisatiedeskundige van ArboVarea. Die beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven deze toetsing niet te doen.

Als uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft kan de arbeids- & organisatiedeskundige van ArboVarea de toetsing voor u uitvoeren. Zo bent u verzekerd dat u voldoet aan de arbowetgeving.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea