Menu ↓

Arbeidsmobiliteit, benut je kansen
op de arbeidsmarkt.

Personeelszaken hrm → Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit - van werk naar werk

Als de baan niet meer goed voelt

De helft van alle Nederlandse werknemers zit eigenlijk niet op de juiste plek. Eén op de vijf werknemers zit helemaal op de verkeerde plek: ze zijn ontevreden over hun werk en ontevreden over hun bedrijf. Met veel kans op psychische klachten en/of burn-out. Blijkbaar zijn werknemers wel van plan om een betere baan te vinden, maar slagen ze daar niet altijd in of zijn daar heel onzeker over.

Werkgevers

Werkgevers kunnen de signalen van dreigend verzuim vroegtijdig signaleren, zonder dat het tot ziekte hoeft te leiden. Als de productiviteit afneemt, de sfeer verslechtert en ook de kwaliteit van het werk te lijden heeft, is het goed om met de werknemer in gesprek te gaan. Samen kan dan naar een goede oplossing worden gezocht. Eventueel kan een goed outplacementtraject worden ingezet om een werknemer op een juiste manier naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden.

Outplacement

Met outplacement kunnen de minder goed functionerende of overtollige medewerkers naar een andere werkgever worden gereintegreerd. En mocht daar een (ziekte)verzuimperiode aan voorafgaan, dan kan, met de effectieve verzuimaanpak van ArboVarea, dit op een goede manier worden aangepakt. Op die manier vookomt u veel ziekteverzuim en bijkomende problemen en kosten.

Werkplezier

Werkgevers kunnen er zo op vertrouwen dat zij werknemers in dienst hebben die ook echt met plezier en meer gemotiveerd aan het werk zijn. Met meer kans dat ze dan ook beter functioneren in het bedrijf. Daardoor zal de productiviteit toenemen. Zo kunnen de kosten van ziekteverzuim, arbeidsverloop en werkstress worden verminderd en het resultaat van het bedrijf worden vergroot.

Informatie

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Varea alle informatie krijgen om werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea