Menu ↓

Een goed personeelsbeleid en verzuim
hebben alles met elkaar te maken.

Personeelszaken hrm → Personeeladvies

Personeelsorganisatie

Goed en gemotiveerd personeel is de motor van uw bedrijf. Ook een motor heeft onderhoud nodig en moet gesmeerd lopen. Dat is met personeel net zo. Zonder 'onderhoud', aandacht en investeringen in uw medewerkers loopt de boel vast. Het verzuim stijgt en het verloop wordt groter. Om uw eigen ervaren personeel te behouden, en de risico's voor u te beperken, is het van belang om er zorgvuldig mee om te gaan. Voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Goed omgaan met uw medewerkers levert u een aantal winstkansen op:

  • Gemotiveerde medewerkers
  • Meer productiviteit en een betere werksfeer
  • Betere inzet van personeel
  • Behoud van de kennis en ervaring
  • Lager ziekteverzuim en minder verloop
  • Meer eigen verantwoordelijkheid
  • Betere kwaliteit van uw producten of diensten
  • Een beter imago van uw bedrijf

Als u aantrekkelijk bent voor uw eigen medewerkers, beperkt u uitval door ziekte en verloop. Bovendien wordt het werven van nieuw personeel een stuk makkelijker. Gemotiveerde medewerkers zijn de beste reclame voor nieuwe medewerkers.

Hoe wordt u een aantrekkelijke werkgever?
Door te achterhalen wat medewerkers beweegt en daar op in te spelen. Net zoals u dat met uw klanten doet. ArboVarea geeft u alle advies en begeleiding hoe u dat voor uw bedrijf kan realiseren.

Bevoegdheden bijvoorbeeld...
Onvoldoende bevoegd zijn betekent voor werknemers dat ze niet in staat worden geacht om een taak goed uit te voeren zonder eerst om toestemming of informatie te vragen...   Dat is contra-productief en heel frustrerend. Voor iedereen!

De visie van Bill Gates, de rijkste man ter wereld, draait helemaal om meer bevoegdheden te geven aan zijn werknemers, ze alle informatie te geven over wat er gaande is zodat ze veel meer kunnen doen dan ze in het verleden hebben gedaan. En dat heeft resultaat gehad!

Vraag om gericht advies om hier goed mee om te gaan.

Modernisering Ziektewet
Zoals het er nu uitziet wordt de Ziektewet gemoderniseerd. Dat betekend voor u als werkgever dat u volgend jaar niet alleen verantwoordelijk bent voor ziekte van de vaste medewerkers, maar óók voor de tijdelijke medewerkers. Daar zullen dan min of meer dezelfde regels en wetten voor gelden als voor vaste medewerkers. Dat vereist een deskundige verzuimbegeleiding.

Wilt u weten wat de modernisering van de ziektewet voor ú inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden, kunt u altijd contact opnemen met Varea. De Arbeidsdeskundige kan u de gevolgen van deze wet goed uitleggen.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea