Wij maken werk van verzuim.

Preventie verzuim

Medewerkers die verzuimen kosten veel geld, tot wel gemiddeld € 300,- per dag. Een goede verzuimbegeleiding kan de duur van het verzuim sterk verminderen. Als u als werkgever daarnaast ook meer aandacht kan geven aan de preventie en het voorkomen van verzuim, kunt u jaarlijks vele duizenden, zo niet tienduizenden, euro’s besparen.

Zorg voor een goed verzuimbeleid

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van verzuim binnen een bedrijf. In het verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Ook staat er vaak iets genoemd over een gezonde levensstijl, vitaliteit en/of duurzame inzetbaarheid. Tevens kan er een verzuimprotocol in worden opgenomen. Samen kunnen we ook voor u een goed verzuimprotocol opstellen, dat veel duidelijkheid geeft naar medewerkers.

Risico’s en knelpunten

Preventie betekent op de eerste plaats dat arbeidsrisico’s en knel- of aandachtspunten binnen het bedrijf worden geïnventariseerd. Niet alleen de ruimtes waarin wordt gewerkt worden meegenomen, maar ook de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van medewerkers. Het is belangrijk dat zij met plezier, gezond en duurzaam kunnen werken. Daarmee kan veel verzuim worden voorkomen.

Laat uw waardering blijken

Vaak wordt genoemd wat niet goed gaat, en minder wat wel goed gaat. Dat is jammer, want een complimentje bevordert de productiviteit beter dan negatieve feedback. Met een welgemeend bedankje of kleine verrassing kunt u het goede voorbeeld voor uw medewerkers geven. Dat zorgt voor meer betrokkenheid, de sfeer wordt verbeterd en het zorgt voor een gezonde werkdruk. En dat kost niets.

Signalen herkennen van dreigend verzuim

Medewerkers gaan pas verzuimen als het echt niet meer gaat. Vaak speelt er al langer van alles. Het is goed om te weten op welke signalen de leidinggevende moet letten. Als dit op tijd wordt herkend, is het van belang om het gesprek met de medewerker aan te gaan. Daarmee kan veel verzuim worden voorkomen.
ArboVarea besteed ook hier aandacht aan bij de training & instructie van leidinggevenden.

Investeren in preventie

Door te investeren in het voorkomen van verzuim, bespaart u op de verzuimkosten. Sommige preventieve maatregelen zijn relatief goedkoop en eenvoudig uitvoerbaar, maar kunnen veel effect hebben op het verzuim. En een laag verzuim heeft een positief effect op medewerkers. ArboVarea kan u hierbij goed adviseren.

RisicoInventarisatie & Evaluatie

Preventie begint bij het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s bij het werken in uw bedrijf. Daarbij worden alle facetten van de bedrijfsvoering en ruimtes meegenomen waar mensen werken. Dit doen we met een RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E). Soms heeft de branchevereniging daar een format voor.

Plan van Aanpak

Daaruit volgt een Plan van Aanpak om de arbeidsrisico’s te verminderen. Door hiermee actief aan de slag te gaan en goede aandacht aan te geven, kunnen de risico’s op verzuim worden verminderd en daarmee verzuim voorkomen.

Toetsing RI&E

Voor werkgever met meer dan 25 medewerkers is het nodig om de RI&E te laten toetsen door een deskundige. Die beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

De behoefte voor een PMO kan volgen uit de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), en is gericht op het ontdekken van mogelijke gezondheidsrisico’s bij het werk. De Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventieve onderzoek preventief aan te bieden. Elke werknemer mag uiteraard zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.

Hoe werkt het?

Een PMO bestaat meestal uit een uitgebreide vragenlijst die de werknemer invult. In beroepen met meer risico’s vindt soms ook een lichamelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar longfunctie, gehoor, bloed en gezichtsscherpte. Daarnaast kan de bedrijfsarts gezondheidsaspecten als bloeddruk, lengte, gewicht, conditie en BMI onderzoeken. Werknemers met een verhoogd risico krijgen altijd een uitnodiging voor een adviesgesprek. Als u wilt, kunnen we ook het aanvullende werkplekonderzoek uitvoeren.

Persoonlijk advies

Uw werknemers krijgen een persoonlijk advies na het onderzoek. U ontvangt op verzoek een rapportage op groepsniveau. Dat geeft u inzicht in de gezondheidsrisico’s van uw bedrijf. Bovendien adviseren we u over het verkleinen van deze risico’s. Daarmee kunt u verzuim voorkomen en de inzetbaarheid verhogen.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Werkgevers en medewerkers krijgen steeds meer op hun bord. Er wordt steeds meer van ze gevraagd. We moeten langer doorwerken en willen met minder mensen meer werk verzetten. De continuïteit van het bedrijf is belangrijk en daarom moeten we flexibel inspelen op veranderingen.

Elke medewerker is belangrijk, en die willen we zo veel mogelijk benutten. Het liefst met minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en meer plezier in het werk. Hoe houdt u het werk voor medewerkers aantrekkelijk, en hoe blijft uw medewerker aantrekkelijk voor het bedrijf?
Dat is de kern waar duurzame inzetbaarheid voor staat. Dit kan veel verzuim voorkomen.

Betrokken en vitale medewerkers

Betrokkenheid is belangrijk, net als vitaliteit. Vaak wordt daar in het bedrijf al aandacht aan gegeven. Als medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun werk en vakmanschap uit te oefenen, hebben ze meer zin en plezier in het werk. Daarmee leveren ze een waardevolle bijdrage, gaan beter presteren en verzuimen minder vaak.

En dat geldt natuurlijk ook voor werkgevers en leidinggevenden. Met meer participatie van medewerkers staan ze er niet meer alleen voor. Dan wordt het bedrijf een gezamenlijke onderneming, waar iedereen met plezier werkt aan innovatie, kwaliteit en een goed resultaat.

Hoe pak ik dat aan?

ArboVarea helpt u daarbij. Van kleine eenvoudige en praktische oplossingen tot een hele organisatie-ontwikkeling. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op: www.duurzaaminzetbaremedewerkers.nl, voor uitgebreide informatie.

Wil je gerichte informatie & advies?

Ik kan me voorstellen dat de informatie wat algemeen overkomt. Met het contactformulier kun je vrijblijvend persoonlijk advies & informatie aanvragen, dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.