Menu ↓

De bedrijfsarts houdt voor u
de vinger aan de pols.

Verzuimspecialisten → Bedrijfsarts

De bedrijfsarts

De werkgever is de eerstverantwoordelijke voor begeleiding na ziekmelding. Bij de meeste ziekmeldingen gaat de werknemer weer snel aan de slag en komt de bedrijfsarts niet in beeld.

De bedrijfsarts kan, vaak in overleg met de huisarts, in een vroeg stadium vaststellen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld en wat de beperkingen bij de werknemer zijn. Dan is er vaak nog van alles aan te doen. De bedrijfsarts geeft bij ziekte en verzuim aan wat de werknemer nog verantwoord kan doen. De mogelijkheden en haalbaarheid om (gedeeltelijk) werkzaam te zijn in het eigen werk of in ander werk.

Informatie en advies

De bedrijfsarts geeft gerichte informatie c.q. advies aan de werkgever over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is;
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de patiënt/werknemer arbeidsongeschikt is;
  • advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de reïntegratie moet treffen.

De bedrijfsarts heeft hierbij een vertrouwensband met de werknemer en is ten aanzien van de informatieverstrekking aan de werkgever gebonden aan het beroepsgeheim.

De effectieve bedrijfsarts (BIG)

Een effectieve bedrijfsarts durft uitspraken te doen en stelling te nemen, denkt ook aan de belangen van het bedrijf, laat niet alles zo’n beetje op zijn beloop en geeft ook herstelverklaring af midden in de week. Hij/zij is gericht op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, en neemt niet alles wat de werknemer zegt voor zoete koek aan. Daarnaast zijn de rapportages en adviezen duidelijk, concreet en gericht op een snelle terugkeer van de medewerker in het bedrijf. Zij stellen ook niet te veel beperkingen, wat de reïntegratiekansen kan verminderen.

Landelijk netwerk

ArboVarea beschikt over een landelijk netwerk van bedrijfsartsen die allen BIG geregistreerd zijn. Zij kunnen in elke regio in Nederland door werkgevers ingezet kunnen worden. De verzuimbegeleiding van ArboVarea kan daarmee door heel Nederland ingezet worden.

Arbo-arts of bedrijfsarts?

De ‘arbo-arts´ is géén bedrijfsarts, maar een basisarts zonder verdere opleiding. Een arbo-arts kan en mag ook geen beperkingen vaststellen. Het is een arts die door ‘goedkope’ arbodiensten misleidend wordt ingezet bij aanpak van het ziekteverzuim.

 

Vrijdag, 1 juli 2022

Download de folders:


Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea