Menu ↓

Voor een duurzame inzetbaarheid
van uw medewerkers.

Verzuimspecialisten → De Inzetbaarheidscoach

Inzetbaarheidscoach

Zeker wanneer het gaat om preventie van verzuim en het bevorderen van de productiviteit is het inzetten van een inzetbaarheidscoach een goede oplossing.

De inzetbaarheidscoach richt zich niet zozeer op de procedurele kant, zoals een casemanager en bedrijfsarts doet, maar meer op de gedragscomponent en de eigen verantwoordelijkheid. Een inzetbaarheidscoach zet je bij voorkeur preventief in, maar kan ook vaak langdurig verzuim voorkomen. 

Het actieplan

In een persoonlijk gesprek met de inzetbaarheidscoach wordt een actieplan opgesteld. In dat actieplan worden gerichte interventies opgenomen op zo nodig medisch gebied, maar ook op het gebied van vitaliteit, arbeidsvoorwaarden, loopbaan, werk-privé balans en leefstijl. Van belang hierbij is de eigen verantwoordelijkheid. De coach spreekt hier de mensen op aan en stimuleert hen hierop actie te ondernemen.

Ook wanneer mensen al verzuimen is het zaak een persoonlijk actieplan op te stellen, waardoor de verzuimduur flink wordt verkort.  Een goede inzetbaarheidscoach bespreekt alle componenten die te maken hebben met het functioneren van de medewerker in de organisatie, zoals motivatie en betrokkenheid, kennis en vaardigheden, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, werk-privé balans en gezond leven en werken.

Werkwijze inzetbaarheidscoach

De inzetbaarheidscoach is een beetje te vergelijken met een personal trainer, iemand die objectief en persoonlijk hulp kan bieden om beter te functioneren. Een inzetbaarheidscoach moet in staat zijn om mensen op hun gemak te stellen, waarbij mensen het vertrouwen hebben om open te zijn over hun baan, functioneren en privé situatie.

De inzetbaarheidscoach moet goed kunnen analyseren wat de situatie is en kunnen helpen problemen op te lossen door het stellen van goede vragen, meerdere oplossingsrichtingen kunnen aandragen, kunnen helpen een keuze te maken voor een oplossing en moeten ook confronterend zijn om mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid als werknemer en als individu, waardoor mensen hun gedrag kunnen aanpassen.

Ook werkgevers hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid, de inzetbaarheidscoach geeft daarom ook gerichte adviezen aan de werkgevers om de inzetbaarheid van hun medewerkers te verbeteren en dat betekend ook dat zij werkgevers confronteren met het gevoerde personeelsbeleid.  Inzetbaarheid is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Vrijdag, 1 juli 2022


Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea