Menu ↓

Aandacht voor uw belangrijkste
productiefactor.

Verzuimspecialisten → Personeeladviseur

Uw externe personeelsadviseur

De externe personeelsadviseur adviseert en ondersteunt de directie, de managers en soms ook de medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte stelt hij/zij het personeelsbeleid op, verzamelt informatie en kan onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met het personeel. Vaak bied de personeeladviseur ook een luisterend oor en bemiddelt bij conflicten en problemen tussen leidinggevenden en medewerkers. Ook het ziekteverzuim wordt aangepakt en vaak uitbesteed aan verzuimspecialisten om de zieke werknemer goed te begeleiden en laten reïntegreren.

Ook bij het aannemen van personeel, het goed laten functioneren en eventueel het ontslag van personeel kan de personeeladviseur van ArboVarea goede diensten leveren. Alles om de werkgever te ontlasten en bij te staan. Met de huidige complexe wetgeving is dat vaak wel nodig.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea