Menu ↓

Onderzoekt en adviseert over
werkbelasting & belastbaarheid.

Verzuimspecialisten → Register Arbeidsdeskundige

Gecertificeerd register-arbeidsdeskundige

Dé professional die, met de beperkingen van de werknemer, onderzoekt en bepaalt welke werkzaamheden nog mogelijk zijn. De beperkingen worden door een bedrijfsarts vastgesteld. De arbeidsdeskundige gaat ervan uit dat er naast beperkingen ook altijd mogelijkheden zijn om te werken. Met een onafhankelijk advies geeft hij aan welke werkzaamheden of functies passend zijn. Daarmee kan ook het inkomen worden bepaald.

Vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige

Bij ziekteverzuim heeft een vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige grote voordelen. De arbeidsdeskundige is meer deskundig en heeft een veel beter inzicht in de werkbelasting en de belastbaarheid van de (zieke) medewerker. Zo kan hij gerichte acties inzetten om het verzuim eerder te verminderen. Andere voordelen zijn:

 • Onafhankelijke deskundige
 • Professionele aanpak verzuimproces
 • Inzicht in werkgeversbelangen
 • Spreekt de taal van de werkgever
 • Signalering re-integratiekansen
 • Inzicht in arbeidsbelasting
 • Vertaling van bedrijfsarts-jargon
 • Snellere vermindering van de verzuimduur

Als men ziek is, kan er vaak toch gewerkt worden!

Bij ziekteverzuim is het vaak mogelijk om toch het eigen werk (gedeeltelijk) te doen. Er wordt gekeken naar een aanpassing in uren, taken of verantwoordelijkheden. Met een opbouwschema kan de werknemer geleidelijk aan weer het werk hervatten. En dat is in de meeste gevallen beter dan thuiszitten.

Eerstejaars evaluatie bij ziekteverzuim

Met een eerstejaars-evaluatie, die in het eerste jaar van het ziekteverzuim wordt opgemaakt, bekijkt de arbeidsdeskundige in hoeverre de werknemer zijn eigen werk nog kan doen. Vaak is dat wel het geval en soms moeten werkzaamheden aangepast worden. Als dat binnen het eigen bedrijf niet lukt, moet er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dan wordt er een re-integratietraject 2e spoor ingezet.

Het arbeidsdeskundig werkveld

De arbeidsdeskundige kan via ArboVarea ingezet worden bij:

 • Eerstejaars evaluatie bij ziekteverzuim (wet Poortwachter)
 • Werkplekonderzoek
 • Bedrijf- en functie-analyse
 • Geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
 • Verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen van de werkplek en/of arbeidsomstandigheden
 • Vaststelling van loonwaarde van arbeid
 • Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid
 • Inzet van het juiste reïntegratietraject
 • Uitvoering van de wet Poortwachter
 • Regelingen en subsidiemogelijkheden
 • Voorlichting Sociale Zekerheid (Poortwachter, WGA, UWV)
 • Financiële consequenties voor werkgever

Samenwerking

Bij de uitoefening van zijn vak werkt de Arbeidsdeskundige veel samen met verzekerings- en bedrijfsartsen, reïntegratie consulenten/deskundigen, psychologen, verzuim(proces)managers en claimbehandelaars. Uiteraard heeft hij overleg met de opdrachtgever, werkgever, personeelsfunctionaris, jurist e.d. en de cliënt/werknemer.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea