Menu ↓

Als verzuimmanager heb ik de regie
en regel alle verzuimactiviteiten.

Verzuimspecialisten → Verzuimmanager

Jos Konijn, verzuimmanager (casemanager)

"Als verzuimmanager van ArboVarea ben ik een echte verzuimspecialist. Uw contactpersoon bij verzuim en reïntegratie. Als gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige heb ik veel meer kennis en ervaring over bedrijven, verzuim, arbeid en beperkingen dan de gemiddelde casemanager. Daarmee is niet alleen de verzuimbegeleiding veel beter, maar kan ik u ook beter en breder adviseren dan alleen het Poortwachterverhaal. En dat is echt nodig, want de aanpak van ziekteverzuim en reïntegratie van werknemers is complex geworden. Er is in deze tijd méér nodig dan een arbodienst."

Waarom een verzuimmanager?

De aanpak van verzuim kan veel beter. Alleen Poortwachter volgen zorgt voor veel onnodig en langdurig verzuim. Daar kunnen we samen veel aan doen. Veel ondernemers worstelen met ziekteverzuim:

  • Hoe pak ik het aan?
  • Hoe ga ik met een ziekmelding om?
  • Waarom is mijn ziekteverzuim zo hoog?
  • Hoe maak ik mijn medewerkers hiervan bewust
  • Wat kunnen mijn leidinggevenden doen?
  • Hoe breng ik mijn verzuimdrempel omhoog?
  • etc.

Verzuimcijfers zeggen niet alles. Het gaat om de mensen achter het verzuim. Waarom verzuimen sommige medewerkers meer of langer dan anderen? Dat is belangrijk om te weten en er iets aan te doen.

Een verzuimpercentage boven de 2% heeft niets meer met ziekte te maken, maar met gedrag. En gedrag is te beïnvloeden. Zo pak je het verzuim beter aan dan regelmatig een bedrijfsarts inzetten. Daarmee wordt de medewerker, vaak onnodig, een patiënt. En dat moeten we voorkomen.

De ziekmelding

De ziekmelding doe je niet af met een whats-appje of berichtje dát iemand ziek is. Nee, er wordt doorgevraagd om bijvoorbeeld erachter te komen wat iemand nog wel kan doen, of de ziekmelding wel met ziekte te maken heeft en hoelang het verzuim gaat duren. Daar wordt uw leidinggevende bij ArboVarea op getraind, want hij kent zijn mensen. Allemaal bedoeld om meteen de goede acties te kunnen inzetten.

De leidinggevende

De leidinggevende is in dit verhaal heel belangrijk, maar we gaan er geen casemanager van maken. Hij (of zij natuurlijk) heeft echt wel wat anders te doen. Bovendien hebben ze niet de kennis en ervaring. Toch kunnen we hem wel voorlichten en instrueren hoe hij beter met ziekteverzuim kan omgaan en bijvoorbeeld ook dreigend verzuim kan signaleren. Zo brengen we samen het verzuim omlaag en/of houden we het laag.

Verzuimbegeleiding

Met persoonlijk contact, snel signaleren, actie ondernemen en heldere afspraken maken, houden we het ziekteverzuim laag. 70-80% van het verzuim heeft geen medische oorzaak. Dan moet je ook niet gaan wachten tot er, soms pas na 6 weken, een bedrijfsarts wordt ingezet of actie wordt ondernomen. De eerste weken zijn dan van groot belang om de goede acties in te zetten, om te voorkomen dat de werknemer onnodig in de medische molen terecht komt.

Een snelle, en geleidelijke werkhervatting is beter voor iedereen. Anders wordt de afstand tussen het werk steeds groter en wordt het voor de medewerker steeds moeilijker om weer aan het werk te gaan. Na een periode van ziekte weet niemand wat de medewerker nog kan doen. Ook de bedrijfsarts vaak niet. Dan is het beter om door (aangepast) te werken, en wekelijks te evalueren, erachter te komen wat wel en niet gaat. Dan duurt het verzuim nooit langer dan nodig is.

 

Voor meer informatie kunt u de folders rechts op de pagina downloaden,
of direct een mailtje sturen via info@arbovarea.nl   U krijgt altijd een reactie.

 

Donderdag, 30 juni 2022

Download de folders:


Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea