Menu ↓

Op de verzuimverzekering
kunt u flink besparen.

De verzuimverzekering

De markt van verzuimverzekeringen wordt ook beschouwd als een markt waarop verzekeraars en werkgevers een gezamenlijk belang hebben, namelijk om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

De varianten van de verzuimverzekering

Verzuimverzekeringen worden grofweg in drie varianten aangeboden:

  • De eerste variant, de klassieke polis, vergoedt uitsluitend de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
  • De tweede variant voorziet in de inzet van een arbodienst en ondersteuning bij reïntegratie.
  • De derde variant is de combipolis, die naast de loondoorbetaling bij ziekte ook het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid dekt. Overigens bevat de combipolis veelal ook het aanvullende deel op het gebied van arbo en reïntegratie.

Berekening van de premie

De berekening van de premie van de verzuimverzekeringen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het verzuimpercentage van het afgelopen jaar of jaren.
  • Het aantal medewerkers
  • De totale loonkosten
  • Wel of geen arbodienstverlening

Het maakt nogal wat uit hoe hoog het percentage ziekteverzuim is. Een laag percentage, door een goede preventie en verzuimbegeleiding, zorgt voor een lage premie. Daarnaast maakt het uit of u wel of geen arbodienst(verlening) meeverzekert.

Wel of geen arbodienst

Als u een arbodienst(verlening) meeverzekert betaalt u daar een forse prijs voor, omdat de verzekeraar u opzadelt met een uitgebreid en duur pakket arbozorg. Dit kan oplopen tot zo’n € 100,- per medewerker per jaar. Ook als u weinig ziekteverzuim heeft.

Met de verzuimbegeleiding en reïntegratie van ArboVarea is dit dure arbopakket niet nodig. Dan heeft u een betere manier om het verzuim laag te houden, tegen veel minder kosten. U kunt dan volstaan met een klassieke- of basispolis zonder arbodienst.

Dubbele besparing

Met de klassieke- of basisverzekering bespaart u al flink. En door het lage verzuimpercentage hoeft u ook nog eens minder premie te betalen. Dat scheelt dubbel. Bovendien bent u dan verzekerd van een hele deskundige, adequate en persoonlijke begeleiding dat het verzuim echt laag houdt.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea