Menu ↓

Goede redenen om over te stappen.

Arbodienst Noord-Holland

Het 'hebben' van een arbodienst of bedrijfsarts wil nog niet zeggen dat er ook aan verzuimbegeleiding of reïntegratie wordt gedaan. Werkgevers zijn zich daarvan onvoldoende bewust. Het is vaak de oorzaak van nalatigheid, missen van kansen voor reïntegratie (werkhervatting), onnodig lang verzuim en sancties van het UWV.

ArboVarea in Hoorn is geen traditionele arbodienst, maar een verzuim- en reïntegratiespecialist die wél werk maakt van verzuimbegeleiding. Reïntegratie begint bij ArboVarea al na enkele dagen na de ziekmelding.

Bedrijfsarts in Hoorn

ArboVarea in Hoorn beschikt over een landelijk netwerk van effectieve bedrijfsartsen. Uiteraard ook in Westfriesland en Noord-Holland. Zij zetten zich in voor een snelle en geleidelijke werkhervatting van de uitgevallen werknemer. Samen met de werknemer kijken ze wat de mogelijkheden zijn en hoe beperkingen kunnen worden opgelost of verminderd.

Verzuimbegeleiding in Hoorn

Met ArboVarea krijgt u beste verzuimbegeleiding van Hoorn, Westfriesland & Noord-Holland. Gericht om het verzuim aan te pakken en te verminderen. Om een loonsanctie van het UWV te voorkomen en de schadelast voor de werkgever te beperken. Klinkende voordelen om voor ArboVarea Hoorn te kiezen:

 • Verzuimbegeleiding met of zonder abonnement.

 • Combi-pakket vanaf de eerste ziekmelding met verzuimbegeleiding, reïntegratie, arbeidsdeskundig advies en ondersteuning bij personeelszaken.

 • Eén contactpersoon voor verzuim & reïntegratie.

 • De beste (persoonlijke) begeleiding en meer mogelijkheden dan welke arbodienst dan ook.

 • Adequate en snellere inzet van de juiste interventies.

 • Landelijk bedrijfsartsen-netwerk.

 • Instructie en training van leidinggevenden.

 • Gericht op een snelle (geleidelijke) werkhervatting.

 • Reïntegratie van werknemers, zowel binnen als buiten het bedrijf.

 • Deskundige verzuimmanagers die de alles coördineren, specialisten inzetten, de juiste maatregelen nemen, oplossingen zoeken en de regie hebben over het hele verzuimproces.

 • Werkt met de beste specialisten.

 • Adviseert ook over het voorkomen van verzuim.

Op ArboVarea kunt u rekenen !

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea