Menu ↓

Gecertificeerde arbodienst
is geen waarborg voor kwaliteit.

Gecertificeerde arbodienst is niet verplicht.

(Gecertificeerde) arbodiensten willen u graag laten geloven dat het voor een goede verzuimbegeleiding verplicht is bij hen aan te sluiten… Dit is niet waar.
In de arbowet (artikel 14) staat duidelijk dat u zich bij verzuimbegeleiding laat bijstaan door óf een gecertificeerde arbodienst, óf door een bedrijfsarts die is ingeschreven in een erkend B.I.G. specialistenregister, bijgestaan door een deskundig persoon.

Een waarborg voor kwaliteit..?

Een 'gecertificeerde' arbodienst staat echt geen borg voor een goede kwaliteit. Het arbocertificaat kun je ook behalen als je nog geen enkele klant of ervaring hebt...
Het is een papieren exercitie, dat meer met geld dan met kwaliteit te maken heeft. Dat blijkt wel uit de praktijk.

En de verzuimverzekering dan?

Om een goede verzuimverzekering af te kunnen sluiten heb je ook geen gecertificeerde arbodienst nodig. Verzekeraars die u dit vertellen hebben vaak een innige relatie met een arbodienst en willen dit er graag bij verkopen. Alle goede verzuimverzekeraars stellen deze voorwaarde helemaal niet meer.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea